Tài liệu

DỊCH VỤ TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG
KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG NỀN MÓNG 1. Thí nghiệm nén tĩnh
2. Thí nghiệm thử tải động PDA
3. Thí nghiệm biến dạng nhỏ PIT
4. Thí nghiệm siêu âm
5. Thí nghiệm đo độ biến dạng
6. Thí nghiệm đẩy ngang
7. Thí nghiệm đo độ co ngắn
8. Thí nghiệm thử nhổ
9. Thí nghiệm Koden
10. Thí nghiệm nén tĩnh hai chiều
11. Khoan mùn mũi cọc
12. Thí nghiệm nén nền
QUAN TRẮC ĐỊA KỸ THUẬT VÀ MÔI TRƯỜNG 1. Quan trắc chuyển vị ngang
  • AASHTO T254-80 “Phương pháp lắp đặt, quan trắc, và xử lý số liệu đo chuyển vị ngang bằng Inclinometer”.
2. Quan trắc lún
3. Quan trắc nghiêng
4. Quan trắc áp lực nước lỗ rỗng
5. Quan trắc mực nước ngầm
6. Quan trắc ứng suất hệ giằng
7. Quan trắc độ rung
8. Quan trắc tiếng ôn
9. Quan trắc vết nứt
KHẢO SÁT
1. Khảo sát địa chất
2. Khảo sát hiện trạng
3. Khảo sát địa hình
THÍ NGHIỆM TRONG PHÒNG
 
1. Thí nghiệm vật liệu xây dựng
2. Thí nghiệm gối cầu, cáp
Đăng ký nhận báo giá