Introduction

Năng lực thiết bị hiện tại của chúng tôi (bao gồm số lượng và chất lượng) có thể đáp ứng yêu cầu của những dự án có quy mô lớn, yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn cũng như yêu cầu đáp ứng gấp về tiến độ


LIST OF MAIN EQUIPMENT


FOUNDATION QUALITY INSPECTION

Equipment Unit Quantity
Concrete block Block          1,925
Main beam Nos                  9
Cross beam Nos             160
Hydraulic jack Nos                18
Dial indicator Nos                12
Pressure gage Nos                  4
Hydraulic pump Nos                  3
Crosshole ultrasonic monitor Set                  2
Pile integrity tester Set                  2
GK403 machine Set                  2
GK405 machine Set                  2
Pile Driving Anyzer Set                  1
Loadcell Nos                  1
thiet bi kiem dinh -2
thiet bi kiem dinh -1
thiet bi quan trac

GEOTECHNICAL MONITOR – SERVEYING

Equipment Unit Quantity
Level machine Nos                  7
Total station machine Nos                  6
Inclinometer readout box Set                  3
Datalogger Set                  5
Water level machine Set                  2
Geokon 603 machine Set                  2
Data taker Set                 2
Get Quotation
Contact Me on Zalo