Giới thiệu

Là đơn vị đầu tiên thực hiện thành công thí nghiệm nén tĩnh 5,500 tấn bằng phương pháp chất tải kết hợp neo xoắn. Và có khả năng thí nghiệm đến 7,000 tấn

Là đơn vị Việt Nam đầu tiên thực hiện toàn bộ công tác quan trắc (bao gồm quan trắc tự động) cho tuyến đường sắt đô thị đầu tiên tại Việt Nam (tuyến Bến Thành – Suối Tiên)

Đăng ký nhận báo giá
Contact Me on Zalo