Giới thiệu

Tại COGECO, chúng tôi:

  • Sử dụng triết lý của Hệ Thống Bản Đồ Chiến Lược và Thẻ Điểm Cân Bằng để làm nền tảng cho công tác hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch kinh doanh và mục tiêu hoạt động.

  • Sử dụng SOPs và ISO 9001 để chuẩn hóa các quy trình hoạt động, hướng dẫn nhân viên thực hiện và duy trì chất lượng công việc với hiệu quả cao nhất.

  • KPIs được trao đổi, phân bối rõ ràng cho từng phòng ban và cá nhân và là cơ sở cho công tác đánh giá, phát triển nhân sự và phân phối quyền lợi một cách công bằng minh bạch.

  • COGECO ý thức được việc xây dựng hệ thống quản lý khoa học và hiệu quả là chìa khóa quyết định sự thành bại của doanh nghiệp. Hệ thống này thường xuyên được theo dõi, kiểm soát và cải tiến dựa trên quyết tâm của lãnh đạo và tính kỹ luật của tập thể.
Đăng ký nhận báo giá
Contact Me on Zalo