Quan trắc địa kỹ thuật và công trình

MỤC ĐÍCH QUAN TRẮC VẾT NỨT

Quan trắc vết nứt được thực hiện nhằm quan trắc tình trạng vết nứt của các công trình lân cận. Dựa vào giá trị và tình trạng vết nứt, Đơn vị tư vấn và Nhà thầu có thể đánh giá được độ ổn định của công trình lân cận.


PHƯƠNG PHÁP QUAN TRẮC VẾT NỨT

Đồng hồ đo điện tử với độ chính xác 0,01mm sẽ được sử dụng để quan trắc vết nứt.

Thiết bị đo vết nứt phải được lắp đặt tại vị trí cần quan tâm (vị trí vết nứt hiện tại hoặc vị trí dễ bị nứt). Hai đầu của thiết bị đo vết nứt được gắn vào công trình bằng cách sử dụng ốc vít.

Máy đo độ nứt phải được lắp đặt tại vị trí cần quan tâm (vết nứt hiện tại hoặc điểm dễ bị tổn thương) – máy đo độ nứt phải được bảo đảm cho kết cấu ở cả hai đầu bằng cách sử dụng bu lông neo trong các lỗ khoan trước. Thiết bị đo vết nứt được đặt vuông góc với hướng nứt có thể xảy ra.


TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG

  • TCVN 9381:2012 “Hướng dẫn đáng giá mức độ nguy hiểm của kết cấu nhà”.
Đăng ký nhận báo giá
Contact Me on Zalo