Quan trắc địa kỹ thuật và công trình

MỤC ĐÍCH QUAN TRẮC ỨNG SUẤT HỆ GIẰNG

  • Xác định các giá trị biến dạng của giằng chống phục vụ trong quá trình đào tầng hầm.
  • Trên cơ sở đó đưa ra giá trị ứng suất của các thanh giằng chống dưới tác động của ngoại lực tại các vị trí cần đo.

PHƯƠNG PHÁP QUAN TRẮC ỨNG SUẤT HỆ GIẰNG

Sử dụng đầu đo biến dạng dây rung model 4000 của hãng Geokon có các đặc tính kỹ thuật sau:

Standard range 3,000µε
Resolution 1 µε
Accuracy ±0.1% to ±0.5%FS
Nonlinearity <0.5%FS
Temp. range -20 to +80 deg
Length 150mm

Các đầu đo biến dạng sẽ được gắn lên giằng, thanh chống bằng cách hàn hai đầu với các thanh kết cấu thép tại vị trí do Chủ đầu tư chỉ định. Cáp tín hiệu được kết nối các bộ cảm biến với thiết bị ghi ghi số liệu (máy đọc số).

Việc quan trắc được tiến hành ngoài công trường theo các bước sau:

  • Kết nối cáp tín hiệu của từng đầu đo với bộ đọc số liệu;
  • Đo và ghi số liệu tại hiện trường ở các vị trí lắp đặt đầu đo;

Ứng suất cho phép được quy định bởi chủ đầu tư và đơn vị thiết kế.


TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG

  • TCVN 9381:2012 “Hướng dẫn đáng giá mức độ nguy hiểm của kết cấu nhà”.
Đăng ký nhận báo giá
Contact Me on Zalo