Quan trắc địa kỹ thuật và công trình

MỤC ĐÍCH QUAN TRẮC MỰC NƯỚC NGẦM

 • Trợ giúp thiết kế hệ thống bơm;
 • Xác định hiệu quả của hệ thống bơm;
 • Cảnh báo sớm sự ngập nước;
 • Theo dõi mức độ hạ thấp của nước ngầm.

PHƯƠNG PHÁP QUAN TRẮC MỰC NƯỚC NGẦM

Phương pháp lắp đặt:

 • Giếng quan trắc mực nước ngầm cấu tạo bằng ống nhựa PVC với đường kính ngoài là 60mm, được đục lỗ tại phạm vi từ 4m đến 6m tính từ đáy trở lên.
 • Khoan tạo lỗ tới độ sâu thiết kế và rửa hố khoan bằng nước sạch.
 • Đặt ống lọc D60mm xuống hố khoan, tiếp tục nối ống đến độ sâu thiết kế.
 • Lắp đầy sỏi xung quanh ống.
 • Cắt chiều dài thừa của ống đứng. Xây miệng hố khoan và đặt hộp bảo vệ.

Dụng cụ đo mực nước: Mực nước trong ống đứng hay giếng quan trắc nói chung được đo bằng dụng cụ đo mực nước gồm một đầu đo, một dây cáp hoặc thước đo có đánh dấu mm hoặc % foot, và tời cáp gắn với thiết bị điện tử.

Đầu đo được thả xuống trong ống đến khi đèn và còi báo hiệu tiếp xúc với nước. Các vạch độ sâu trên dây cáp chỉ mực nước ngầm.


TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG

 • TCVN 8869:2011 “Quy trình đo áp lực nước lỗ rỗng trong đất”.
 • ASTM D5092 “Lắp đặt và quan trắc mực nước ngầm bằng giếng quan trắc”.
Đăng ký nhận báo giá