Kiểm tra chất lượng nền móng

MỤC ĐÍCH THÍ NGHIỆM THỬ NHỔ

Thí nghiệm thử nhổ cung cấp mối quan hệ giữa tải trọng và chuyển vị của cọc để xác định sức chịu tải nhổ của cọc đơn.


PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM THỬ NHỔ

Thí nghiệm nhổ cọc được thực hiện bằng cách tác dụng tải trọng dọc trục sao cho cọc nhổ lên khỏi đất nền. Tải trọng tác dụng được thực hiện bằng hệ thống kích thủy lực hoạt động dưới một bơm thủy lực với hệ phản lực là dầm thí nghiệm và các gối đỡ bằng các khối bê tông.

Dầm thí nghiệm được kê lên 2 gối đỡ làm phản lực cho kích thủy lực (gối đỡ là hai cọc neo có sẳn hoặc tải bê tông). Kích thủy lực đặt trực tiếp trên dầm thí nghiệm. Liên kết kích thủy lực với cọc thí nghiệm được thực hiện bằng neo chịu lực và tấm thép hình trụ có khoan lỗ bắt bu lông. Dầm chuẩn dùng để gắn đồng hồ đo chuyển dịch được bố trí đối xứng cách đều hai bên cọc thí nghiệm. Khoảng cách từ các gối đỡ đến cọc thí nghiệm, giữa dầm chuẩn đến cọc thí nghiệm và đến gối đỡ được bố trí theo tiêu chuẩn quy định.


TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG

  • ASTM D3966 – 07 “Phương pháp thí nghiệm cho móng sâu dưới tác dụng của tải trọng kéo dọc trục”.
Đăng ký nhận báo giá
Contact Me on Zalo