Kiểm tra chất lượng nền móng

MỤC ĐÍCH THÍ NGHIỆM NÉN TĨNH

Thí nghiệm cọc bằng phương pháp tải trọng tĩnh ép dọc trục (Thí nghiệm nén tĩnh cọc) có thể được thực hiện ở giai đoạn: thăm dò thiết kế và kiểm tra chất lượng công trình.

Thí nghiệm nén tĩnh cọc ở giai đoạn thăm dò thiết kế: được tiến hành trước khi thi công cọc đại trà nhằm xác định các số liệu cần thiết kế về cường độ, biến dạng và mối quan hệ tải trọng – chuyển vị của cọc làm cơ sơ cho thiết kế hoặc điều chỉnh đồ án thiết kế, chọn thiết bị và công nghệ thi công cọc phù hợp.

Thí nghiệm nén tĩnh cọc ở giai đoạn kiểm tra chất lượng công trình: được tiến hành trong thời gian thi công hoặc sau khi thi công xong cọc nhằm kiểm tra sức chịu tải của cọc theo thiết kế và chất lượng thi công cọc.


PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM NÉN TĨNH

Thí nghiệm được tiến hành bằng phương pháp dùng tải trọng tĩnh ép dọc trục cọc sao cho dưới tác dụng của lực ép, cọc lún sâu thêm vào đất nền. Tải trọng tác dụng lên đầu cọc được thực hiện bằng kích thủy lực với hệ phản lực là dàn chất tải, neo xoắn hoặc kết hợp cả hai. Các số liệu về tải trọng, chuyển vị, biến dạng, … thu được trong quá trình thí nghiệm là cơ sơ để phân tích, đánh giá sức chịu tải và mối quan hệ tải trọng – chuyển vị của cọc trong đất nền.

Việc thí nghiệm nén tĩnh chỉ được tiến hành cho các cọc đã đủ thời gian phục hồi cấu trúc của đất bị phá hoại trong quá trình thi công hoặc bê tông đạt cường độ để thí nghiệm theo quy định của thiết kế (đối với cọc khoan nhồi). Thời gian nghỉ từ khi kết thúc thi công đến khi thí nghiệm được quy định như sau:

  • Tối thiểu 21 ngày đối với cọc khoan nhồi;
  • Tối thiểu 7 ngày đối với các loại cọc khác.

Tải trọng thí nghiệm lớn nhất do thiết kế quy định, thường được lấy như sau:

  • Đối với cọc thí nghiệm thăm dò: Bằng tải trọng phá hoại hoặc bằng 250% đến 300% tải trọng thiết kế;
  • Đối với cọc thí nghiệm kiểm tra: Bằng 150 % đến 200 % tải trọng thiết kế.

Sức chịu tải cho phép của cọc đơn thẳng đứng được xác định bằng sức chịu tải giới hạn chia cho hệ số an toàn. Tùy thuộc vào mức độ quan trọng của công trình, điều kiện đất nền, phương pháp thí nghiệm và phương pháp xác định sức chịu tải giới hạn, Tư vấn Thiết kế quyết định áp dụng hệ số an toàn cho phù hợp với từng trường hợp cụ thể.


TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG

  • TCVN 9393:2012 “Cọc – Phương pháp thí nghiệm hiện trường bằng tải trọng tĩnh ép dọc trục”.
  • ASTM D3689-07 “Phương pháp thí nghiệm cho móng sâu dưới tải trọng kéo dọc trục”.
Đăng ký nhận báo giá
Contact Me on Zalo