Kiểm tra chất lượng nền móng

MỤC ĐÍCH THÍ NGHIỆM NÉN NỀN

Thí nghiệm nén tĩnh bằng bàn nén hiện trường nhằm cung cấp các thông tin về điều kiện đất nền, xác định giá trị mô đun biến dạng E, hệ số nền Kz và giá trị sức chịu tải giới hạn Pl của đất nền tự nhiên dưới đáy móng nhằm phục vụ công tác thiết kế, kiểm tra thiết kế và xây dựng công trình.


PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM NÉN NỀN

Thí nghiệm nén nền được tiến hành theo phương pháp giữ tải trọng từng cấp cho đến khi đạt yêu cầu thiết kế hoặc đất nền bị phá hoại.

Thí nghiệm được tiến hành theo phương pháp thí nghiệm nén tĩnh, sử dụng bàn nén bằng thép, chiều dày đảm bảo độ cứng cần thiết trong quá trình gia tải thí nghiệm, lực nén luôn theo phương thẳng đứng với mặt nền và được duy trì liên tục trong quá trình thí nghiệm. Độ cứng của bàn nén được giả định là tuyệt đối cứng, không biến dạng với tải trọng thí nghiệm lớn nhất.

Phương pháp gia tải được tiến hành như sau: Hệ phản lực là một hệ dầm thép kết hợp với đối trọng, hệ dầm thép này được liên kết chặt chẽ với nhau và được tính toán đủ chịu lực, không biến dạng trong quá trình thí nghiệm. Toàn bộ hệ dầm này truyền tải lên bàn nén thí nghiệm thông qua một hệ kích thủy lực, hệ kích có thể thay đổi tải trọng lên bàn nén theo ý muốn thông qua bơm thủy lực. Qua đó có thể xác định độ biến dạng lún của nền thông qua độ lún của bàn nén được đo bằng hệ đồng hồ đo được gắn trực tiếp lên bàn nén.


TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG

  • TCVN 9354:2012 “Đất xây dựng – Phương pháp xác định mô đun biến dạng tại hiện trường bằng tấm nén phẳng”.
Đăng ký nhận báo giá
Contact Me on Zalo