Kiểm tra chất lượng nền móng

MỤC ĐÍCH THÍ NGHIỆM KODEN

Mục đích của thí nghiệm koden nhằm xác định hình dạng hình học hố khoan, kiểm tra độ nghiêng và sạt lở của hố khoan.


PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM KODEN

Thiết bị thí nghiệm koden hoạt động dựa trên nguyên lý sóng siêu âm phản hồi.

Thiết bị thí nghiệm koden gồm 1 đầu dò cảm biến (có nhiệm vụ thu và phát sóng siêu âm) được kết nối với dây cáp và 1 máy tính điện tử dùng để thu và in dữ liệu. Đầu dò được đặt trên miệng hố khoan sao cho nằm ngay tâm hố khoan. Khi bắt đầu thí nghiệm, đầu dò được thả xuống hố khoan, nó sẽ phát ra các sóng âm phản hồi lại khi gặp thành hố khoan và thu lại. Căn cứ vào thời gian và vận tốc của sóng âm sẽ tính được quãng đường sóng âm truyền đi, từ đó sẽ cho kết quả về hình dạng hố khoan.


TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG

  • TCVN 9395:2012 “Cọc khoan nhồi – Thi công và nghiệm thu”.
Đăng ký nhận báo giá
Contact Me on Zalo