Kiểm tra chất lượng nền móng

MỤC ĐÍCH THÍ NGHIỆM ĐẨY NGANG

Thí nghiệm đẩy ngang cung cấp mối quan hệ giữa tải trọng và chuyển vị ngang của cọc để xác định sức chịu tải ngang của cọc đơn.


PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM ĐẨY NGANG

Thí nghiệm đẩy ngang cọc được tiến hành bằng cách tác dụng tải trọng ngang lên thân cọc sao cho cọc bị chuyển dịch ngang. Tải trọng tác dụng được thực hiện bằng hệ thống kích thủy lực hoạt động dưới một bơm thủy lực với hệ phản lực là các đối trọng.

Kích thủy lực được đặt theo phương nằm ngang, tựa trực tiếp vào dầm thí nghiệm, đầu kích tựa vào thân cọc thí nghiệm. Kích thủy lực phải đặt vuông góc với trục cọc thí nghiệm.

Chuyển vị ngang của cọc được đo bởi hệ thống đồng hồ so đặt tại các vị trí ở đầu cọc đối xứng qua tâm cọc, đồng hồ so được đặt trên giá đỡ nằm độc lập với cọc thử.


TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG

  • ASTM D3966 – 07 “Phương pháp thí nghiệm tiêu chuẩn cho nền móng sâu dưới tải trọng ngang”.
Đăng ký nhận báo giá
Contact Me on Zalo