Kiểm tra chất lượng nền móng

MỤC ĐÍCH KHOAN MÙN MŨI CỌC

Mục đích thí nghiệm khoan mùn mũi cọc là xác định chiều dày, trạng thái lớp mùn dưới mũi cọc và cường độ của bê tông dưới mũi cọc sau khi thi công.

Kết quả khoan kiểm tra kết hợp với các phương pháp kiểm tra khác giúp thiết kế quyết định việc chuyển giai đoạn thi công.

Chiều dày được chấp nhận của lớp mùn dưới đáy cọc ≤ 10 cm (TCVN 9395:2012).


PHƯƠNG PHÁP KHOAN MÙN MŨI CỌC

Các cọc thí nghiệm kiểm tra chiều dày lớp mùn và cường độ bê tông dưới mũi cọc khi thi công đã đặt sẵn ống D114mm đến độ sâu cách mũi cọc 1.0 – 1.5m.

Đối với mỗi cọc khoan lấy lõi, công tác thu lõi phải được thực hiện trước khi bê tông trong cọc được 28 ngày tuổi để có thế tiến hành thí nghiệm lõi tại 28 ngày.

Quy trình thí nghiệm được thực hiện như sau:

  • Chuẩn bị các công tác để thí nghiệm như: xác định vị trí cọc, tên cọc, lắp dựng máy khoan, chuẩn bị các bảng theo dõi số liệu và nghiệm thu có liên quan.
  • Sau khi lắp đặt máy khoan theo đúng kỹ thuật, tiến hành khoan và lấy mẫu bê tông mũi cọc đường kính mũi 90mm, đựng trong ống mẫu dài 1.0m.
  • Sau khi khoan và lấy hết bê tông mũi cọc, vệ sinh đáy hố khoan. Các mẫu bê tông khoan sẽ dùng để nén kiểm tra cường độ bê tông (nếu cần).
  • Sau đó sử dụng ống tách đôi (đường kính mũi 73mm chiều dài đoạn có thể tách đôi 0.3m, tổng chiều dài ống 0.56m) khoan ép không sử dụng máy bơm thổi rửa xuống lớp đất nguyên thổ 0.4 m sau đó kéo mẫu lên và mở mẫu bằng cách tách đôi ống đựng mẫu để kiểm tra chiều dày và trạng thái lớp mùn.

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG

  • TCVN 9395:2012 “Cọc khoan nhồi – Thi công và nghiệm thu”.
Đăng ký nhận báo giá
Contact Me on Zalo