Khảo sát

MỤC ĐÍCH KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG

Công việc xây dựng, đặc biệt là việc đào móng và thoát nước có thể sẽ ảnh hưởng đến độ ổn định của các công trình xung quanh. Công tác khảo sát được thực hiện nhằm ghi nhận hiện trạng, các hư hỏng của các công trình lân cận trước khi thi công. Đó cũng là tài liệu làm cơ sở đánh giá ảnh hưởng gây ra bởi quá trình thi công xây dựng.


PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG

Tất cả các công trình lân cận nằm trong phạm vi ảnh hưởng của công tác xây dựng đều phải khảo sát. Nội dung khảo sát bao gồm:

  • Đo vẽ kích thước hình học của các công trình lân cận.
  • Khảo sát đặc điểm kết cấu của các công trình lân cận.
  • Xác định độ nghiêng công trình lân cận.
  • Ghi lại các vết nứt bằng chụp ảnh.
  • Đo chiều dài, bề rộng vết nứt.
  • Xác định vật liệu sử dụng cho công trình.
  • Ghi nhận hiện trạng kết cấu kiến trúc hoàn thiện: Khung, cột, nền, tường, cửa, …

Sau khi hoàn tất khảo sát từng nhà, tiến hành lập biên bản ghi nhận có sự chứng kiến của chủ nhà hoặc đại diện của chủ nhà, biên bản này sẽ đính kèm vào báo cáo kết quả khảo sát.


TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG

  • TCVN 9378:2012 “Khảo sát đánh giá tình trạng nhà và công trình xây gạch đá”
Đăng ký nhận báo giá
Contact Me on Zalo